Thông báo thay đổi Logo công ty

Công ty CP Thương Mại Nam Cường trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, nhà cung cấp, và các đơn vị hữu quan: từ ngày 10/09/2019, logo Công ty CP TM Nam Cường được thay đổi như sau:

                                                             : 

                         Logo cũ                                                                   Logo mới


Logo mới sẽ xuất hiện trên tất cả các chứng từ giao dịch với Quý khách: báo giá, thư thông báo, đối chiếu công nợ, hóa đơn điện tử. Riêng hóa đơn giấy đặt in vẫn theo logo cũ và mẫu hóa đơn như hiện tại cho đến khi hóa đơn giấy được sử dụng hết.

Trân trọng thông báo
Ban Giám Đốc
Công ty CP Thương Mại Nam Cường 

Hỗ trợ