Thép không gỉ có từ tính hay không?

Nếu bạn hỏi ai đó rằng liệu thép không gỉ có từ tính hay không, bạn có thể sẽ nhận được các câu trả lời khác nhau. Một số người tin rằng thép không gỉ là loại vật liệu hoàn toàn không có từ tính. Số khác lại tin rằng thép không gỉ phải có từ tính vì nó chứa sắt. Tuy nhiên, cũng như hầu hết các sự việc khác, câu trả lời nằm ở khoảng giữa. Sự thật là một số loại thép không gỉ có từ tính trong khi một số loại khác thì không. 

Điều gì làm cho thép không gỉ có từ tính? 

Để thép không gỉ mang từ tính, nó phải thỏa 1 số yêu cầu: 

1. Thép không gỉ phải chứa sắt trong nó. 

2. Thép không gỉ phải có cấu trúc tinh thể sắp xếp theo dạng ferit hoặc mactensit. 

Trước hết, vì thép không gỉ là một dạng thép, điều đó nghĩa là chúng chứa sắt trong thành phần hóa học. Yêu cầu thứ hai là thép không gỉ phải có cấu trúc tinh thể sắp xếp theo dạng ferit hoặc mactensit. Nếu thép không gỉ chứa phần lớn cấu trúc auxtenit, nó sẽ không có từ tính. 

Loại thép không gỉ nào có từ tính? 

Thép không gỉ có hay không có từ tính cơ bản được nhóm theo loại thép không gỉ. Các loại thép không gỉ dưới đây đặc biệt có từ tính: 

1. Thép không gỉ cấu trúc ferit như 409,430, 439 

2. Thép không gỉ cấu trúc mactensit như 410, 420, 440 

3. Thép không gỉ hai pha như 2205 

Thép không gỉ cấu trúc ferit: 

Thép không gỉ cấu trúc ferit có từ tính vì chúng chứa hàm lượng lớn ferit trong thành phần hóa học. Ferit là 1 hợp chất của sắt và các nguyên tố khác. Sự kết hợp của cấu trúc tinh thể ferit với sắt làm cho loại thép không gỉ này mang từ tính. Tuy nhiên, một số loại thép không gỉ ferit có lực hút nam châm yếu hơn thép cacbon thông thường. 

Thép không gỉ cấu trúc mactensit: 

Rất nhiều loại thép không gỉ cấu trúc mactensit mang từ tính. Cấu trúc tinh thể đặc biệt của thép không gỉ mactensit có thể có sắt từ nếu sắt có mặt trong thành phần hóa học. Vì thép không gỉ là một loại thép, nên tồn tại 1 số lượng lớn sắt trong thành phần của chúng. Điều này tạo nên từ tính cho loại thép không gỉ cấu trúc mactensit. 

Thép không gỉ hai pha: 

Thép không gỉ hai pha mang từ tính vì chúng chứa hỗn hợp auxtenit và ferit. Một lượng đáng kể ferit (có từ tính) góp phần làm loại thép này mang từ tính. Tuy nhiên, vì thép không gỉ hai pha chứa nhiều auxtenit hơn ferit, chúng mang ít từ tính hơn. 

Thép không gỉ cấu trúc auxtenit: 

Thép không gỉ auxtenit chứa 1 hàm lượng lớn auxtenit khiến chúng mất từ tính. Thậm chí mặc dù thép không gỉ 304 hay 316 có hàm lượng sắt cao trong thành phần hóa học của chúng, chất auxtenit làm cho thép không gỉ này không có sắt từ. Tuy nhiên, nếu cấu trúc tinh thể của thép không gỉ auxtenit thay đổi trong quá trình tôi luyện hoặc xử lý nhiệt đặc biệt, thì chất ferit có thể hình thành ở 1 số vị trí làm cho loại thép này mang từ tính một phần. 

Tại sao điều này quan trọng? 

Vật liệu mang từ tính có thể có tác động lớn lên chức năng của vật liệu phụ thuộc vào ứng dụng của chúng. Nếu một vật liệu cần được phân loại nhanh khỏi các vật liệu khác, thì một vật liệu mang từ tính có thể giúp quá trình phân loại trở nên dễ dàng. Khi hàn hoặc thực hiện quá trình chế tạo, vật liệu mang từ tính có thể gây ra trở ngại. Dòng điện có thể thay đổi trong vật liệu mang từ tính.

Nguồn: www.metalsupermarkets.com

Hỗ trợ