Chính sách

Chính sách đổi trả
04 T03

Chính sách đổi trả

Chính sách Đổi trả sản phẩm của www.inoxnamcuong.com quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi trả cho khách hàng.

Chính sách bảo mật
04 T03

Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần thương mại Nam Cường cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng.

Chính sách bảo hành
04 T03

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của www.inoxnamcuong.com quy định các trường hợp sản phẩm đủ điều kiện bảo hành và thời gian bảo hành theo từng hợp đồng mua bán inox cụ thể ký kết giữa hai bên.

Chính sách và Quy định chung
04 T03

Chính sách và Quy định chung

Website www.inoxnamcuong.com do Công ty Cổ phần thương mại Nam Cường thực hiện hoạt động và vận hành nhằm giới thiệu thông tin hoạt động của doanh nghiệp, thông tin sản phẩm đến các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và khách hàng trong nước và quốc tế.